หนังสือภาพ Violette x JuneJune / 8 Days . 7 Nights Chasing Mr.M
หนังสือภาพ Violette x JuneJune / 8 Days . 7 Nights Chasing Mr.M หนังสือภาพ Violette x JuneJune / 8 Days . 7 Nights Chasing Mr.M หนังสือภาพ Violette x JuneJune / 8 Days . 7 Nights Chasing Mr.M หนังสือภาพ Violette x JuneJune / 8 Days . 7 Nights Chasing Mr.M หนังสือภาพ Violette x JuneJune / 8 Days . 7 Nights Chasing Mr.M หนังสือภาพ Violette x JuneJune / 8 Days . 7 Nights Chasing Mr.M หนังสือภาพ Violette x JuneJune / 8 Days . 7 Nights Chasing Mr.M
350.00 ฿

Violette x JuneJune / 8 Days . 7 Nights Chasing Mr.M

Photobook

หนังสือภาพของ วี-ไวโอเลต และ จูนจูน-พัชชา จากแรงบันดาลใจในหนังสือของ ฮารูกิ อูราคามิ

จำนวน 254 หน้า

Model

วี-ไวโอเลต

จูนจูน-พัชชา

Photographer

วิธวัช อัศวมานะศักดิ์