Tote bag - I miss my long hair
Tote bag - I miss my long hair Tote bag - I miss my long hair
390.00 ฿

Tote bag- I miss my long hair

ถ้าคุณเป็นคนที่ตั้งปณิทานไว้ว่าจะไว้ผมยาวให้จงได้ แต่ผ่านไปอีก 2 สัปดาห์ก็ไปตัดผมสั้นเพราะรำคาญ สักพักก็กลับมาคิดถึงผมยาว

ลายนี้เหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่ง!

มีช่องเล็ก 2 ช่อง สำหรับใส่สิ่งของจำเป็น
(หมดปัญหากุญแจบ้านขูดขีดกับมือถือ)

วัสดุ ผ้าฝ้าย/ลินิน