ภาพโปสเตอร์ใส่กรอบ The Red Line of Faith
4,500.00 ฿

ภาพโปสเตอร์ใส่กรอบ "The Red Line of Faith" by ARTYT

"The Red Line of Faith" photo printed on museum grade paper

งานพิมพ์ พร้อมกรอบ เลือกรูปแบบกระจกและสีเฟรมได้ มาพร้อมลวดแขวนพร้อมติดตั้ง 

Printed on museum grade paper, with clear or non glare glass. Include frame (natural pine frame / black matte frame) and hanging wire.

Picture size

A4 = 21 x 30 cm.

A3 = 30 x 42 cm.

A2 = 42 x 60 cm.

A1 = 60 x 85 cm.