สายกล้องคล้องคอ Stitch I L
สายกล้องคล้องคอ Stitch I L สายกล้องคล้องคอ Stitch I L สายกล้องคล้องคอ Stitch I L สายกล้องคล้องคอ Stitch I L สายกล้องคล้องคอ Stitch I L สายกล้องคล้องคอ Stitch I L
1,300.00 ฿

สายกล้องคล้องคอ Stitch I L

Our pioneer model, colorful stitching on genuine leather with adjustable end


Material: genuine​ ​leather
Lenght: 100-120​ cm
Stitch​ IL​ ความกว้างสาย​ 2.5 cm