ซีนภาพฟิล์ม Photo Zine SSE #51
ซีนภาพฟิล์ม Photo Zine SSE #51 ซีนภาพฟิล์ม Photo Zine SSE #51 ซีนภาพฟิล์ม Photo Zine SSE #51 ซีนภาพฟิล์ม Photo Zine SSE #51 ซีนภาพฟิล์ม Photo Zine SSE #51
199.00 ฿

ซีนภาพฟิล์ม Photo Zine SSE #51  

งานภาพถ่ายฟิล์มโดย Mijin Park ถ่ายภาพทั้งหมดด้วยกล้องฟิล์ม

Printed in Korea / Edition of 500

32 Pages