Silicone bag
59.00 ฿

Silicone bag for anti-single use plastic 

ถุงซิลิโคนอเนกประสงค์ใช้บรรจุอาหาร ของสด หรือสามารถนำไปใส่ของชิ้นเล็กๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับอาบน้ำ เครื่องสำอางค์ ฯลฯ เพื่อสะดวกต่อการพกพา•


- ป้องกันการหกเลอะของน้ำได้ 100%
- มีซิปล็อก
- สามารถนำเข้าตู้เย็นได้
- บางเบา พกพาสะดวก
- ช่วยลดปริมาณขยะ

ถุงซิลิโคนมี 3 ไซส์
Size S 4.5x8.5 inch (ภายใน 3.5x7.5 inch)

Size M 7x8.5 นิ้ว (ภายใน 6x7.5 inch)
Size L 8x10 นิ้ว (ภายใน 6.5x9.5 inch)