เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Siam Disc Blend
เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Siam Disc Blend เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Siam Disc Blend เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Siam Disc Blend
280.00 ฿

Siam Disc Blend =  Jasmine & Citrus

คิดถึงบ้าน คือความรู้สึกของเราเมื่ออยู่ต่างถิ่นและการจะหาสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยและมักชินอาจไม่ง่ายนัก จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ Siam Disc Blend เกิดขึ้น ด้วยการเลือกความหอมมีเสน่ห์ของมะลิที่เราทุกคนคุ้นเคย เพิ่มเติมด้วยความเปรี้ยวอ่อนๆ ของซิตรัส ส่งให้เกิดความรู้สึกสดชื่น และเป็นกันเอง ดั่งคำเปรียบเปรยที่เคยได้ยินมาว่า "ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรา"

Available series:

1 Travel Tin 4 oz . 120 g . Burning Time: 18 hours

2 Portable Tin 7 oz . 210 g . Burning Time: 30 hours

3 Jar  8 oz . 240 g . Burning Time: 35 hours

Handcrafted & heartmade soy candle ทางเลือกใหม่ของการสร้างบรรยากาศ ผลิตจากไขถั่วเหลือง 100% เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

Ingredients: Soy wax, Cotton wicks, Premium fragrance oil blend