หนังสือภาพ She Dances on Jackson | Vanessa Winship
หนังสือภาพ She Dances on Jackson | Vanessa Winship หนังสือภาพ She Dances on Jackson | Vanessa Winship หนังสือภาพ She Dances on Jackson | Vanessa Winship หนังสือภาพ She Dances on Jackson | Vanessa Winship หนังสือภาพ She Dances on Jackson | Vanessa Winship หนังสือภาพ She Dances on Jackson | Vanessa Winship หนังสือภาพ She Dances on Jackson | Vanessa Winship หนังสือภาพ She Dances on Jackson | Vanessa Winship
1,840.00 ฿

เป็นการตีพิมพ์ใหม่อีกครั้งของหนังสือภาพที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อปี 2013 ซึ่งได้กลับมาจัดแสดงที่ Barbican Art Gallery ในลอนดอนเมื่อปี 2018

ปี 2011 Vanessa Winship ได้รางวัล Henri Cartier Bresson Award และได้ทุนสำหรับทำโปรเจค เวลาผ่านไปเป็นปี เธอได้เดินทางข้ามอเมริกา จากแคลิฟอร์เนียไปเวอร์จิเนีย, นิว เม็กซิโกถึงมอนทานา เพื่อตามหาเรื่องเล่าของ "American Dream" 

She Dances on Jackson คือภาพที่เล่าเรื่องบทสนทนา ตัวอักษร น้ำเสียง ระหว่างทิวทัศน์และภาพ Portrait พาเข้าไปสำรวจความมโหฬารของอเมริกาและทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นถิ่นกับผู้คน

ข้อมูลเฉพาะ SPECIFICATIONS: 

รูปแบบ Format: ปลอกกระดาษแข็ง ด้านในปกอ่อน Hardback / Clothbound
ขนาด Size: 25.4 x 20.3 cm.
จำนวนหน้า Pages: 164 pp

ISBN: 978-1-907946-36-3

The reprint of this hugely successful 2013 book coincides with a retrospective of the work of Vanessa Winship at the Barbican Art Gallery in London from June to September 2018.

In 2011 Vanessa Winship was the recipient of the Henri Cartier Bresson Award which funds an artist to pursue a new photographic project. For over a year Winship travelled across the United States, from California to Virginia, New Mexico to Montana, in pursuit of the fabled ‘American dream’. she dances on Jackson presents a conversation, a lyrical and lilting interaction between landscape and portrait exploring the vastness of the United States and attempting to understand the link between a territory and its inhabitants. For Winship this relationship is inextricable; places accrue particular meanings according to the people she meets, what she sees, and by what's happening to her personally. Each human encounter, sound and smell adds extra dimensions to her work and the resulting photographs.

she dances on Jackson marks a progression. Stylistically similar to her previous work using black and white film and a large format camera, Winship’s portraits remain arresting and unnerving but this body of work reveals her to also be a skilled landscape photographer. For Winship photography is a process of literacy, a path by which she understands life. Her intimate approach enables the reader to glimpse the world as she sees it, if only for a moment.