หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli
หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli หนังสือภาพ Scene | Alex Majoli
1,380.00 ฿

8 ปีกับการเดินทางไปบนหลากหลายแผ่นดิน Alex Majoli ถ่ายภาพหลากหลาย ทั้งในเหตุการณ์ต่างๆและเรื่องราวทั่วไปป การประท้วงทางการเมือง หรือเหตุการณ์ชุมนุมสำคัญ และแม้แต่เหตุการณ์ทั่วๆไปในชีวิต ภาพเหล่านี้ถูกเล่าประหนึ่งถ่ายทอดอยู่ในโรงหนัง 

เราทุกคนเป็นดั่งนักแสดง เราเล่าไปตามบทบาทของประวัติศาสตร์ที่ดำเนินไปตามแต่ธรรมชาติจะนำพา ภาพของ Majoli ดั่งการเก็บเกี่ยวบทบาทการแสดงเหล่านั้น เขาและทีมงานเซ็ตกล้องและแสงไฟ แล้วให้ทุกอย่างดำเนินไป เขาจับจังหวะเหล่านั้นออกมาโดยที่ไม่ได้กำกับใดๆ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลา 20 นาที หรืออาจจะมากเป็นชั่วโมงก็เป็นได้

ไม่ว่าพวกเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะแสดงท่าทางเหล่านั้นก็ตาม แสดงแฟลชได้สาดส่องเพื่อจับจังหวะเหล่านั้น มันดูแข็งกร้าวกว่าแสงธรรมชาติ และทำให้ดูเหมือนตกอยู่ท่ามกลางความมืดกับแสงจันทร์ ประหนึ่งกำลังอยู่ในวันที่โลกแตก

ข้อมูลเฉพาะ SPECIFICATIONS: 

รูปแบบ Format: ปกอ่อนขนาดใหญ่ Large Papaerback
ขนาด Size: 38 x 22.5 cm)
จำนวนหน้า Pages: 126 pp

ISBN: 978-1-912339-29-7

For eight years and across several continents, Alex Majoli has been photographing events and non-events. Political demonstrations, humanitarian emergencies, and quiet moments of everyday life. What holds all these images together is a sense of theatre. A sense that we are all actors, all playing the parts that history and circumstance demand of us. Majoli’s photographs result from his own performance. Entering a situation, he and his assistants slowly go about setting up a camera and lights. This activity is a kind of spectacle in itself, observed by those who will eventually be photographed. Majoli begins to shoot, offering no direction to the people before his camera. This might happen over twenty minutes. It might be an hour or so.

Perhaps the people adjust their actions in anticipation of the image to come. Perhaps they refine their gestures in self-consciousness. Perhaps they do not. The representation of drama and the drama of representation become one. The camera flash is instantaneous and much stronger than daylight. But all this light plunges the world into night, or moonlight. The world appears as an illuminated stage. Everything seems to be happening at the end of the day. Just when the world should be sleeping, it offers a heightened performance of itself.

We never really see people or places: we see the light they reflect. And the quality of that light affects how we understand them.

- David Campany