ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops
ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops
250.00 ฿

ต่างหู รุ่น Russet mixed hoops

 

Item Color Size
hoops 01 Gold ความยาว : 1.5 cm.
ความกว้าง : 2 cm.
ความหนา : 5 mm.
hoops 02 Gold ความยาว : 2.2 cm.
ความกว้าง : 2.2 cm.
ความหนา : 2 mm.
hoops 03 Gold ความยาว : 2.5 cm.
ความกว้าง : 3 cm.
hoops 04 Gold ความยาว : 2 cm.
ความกว้าง : 2 cm.
ความหนา : 8 mm.
hoops 05 Gold ความยาว : 3 cm.
ความกว้าง : 4 cm.
ความหนา : 5 mm.
hoops 01 Silver ความยาว : 1.5 cm.
ความกว้าง : 1.5 cm.
ความหนา : 10 mm.
hoops 02 Silver ความยาว : 2.5 cm.
ความกว้าง : 3 cm.
hoops 03 Silver ความยาว : 1.7 cm.
ความกว้าง : 1.7 cm.
ความหนา : 3 mm.
hoops 04 Silver ความยาว : 2 cm.
ความกว้าง : 2.3 cm.
ความหนา : 8 mm.

hoops 05 

 Sold out

Silver ความยาว : 1.5 cm.
ความกว้าง : 1.7 cm.
ความหนา : 9 mm.
hoops 06 Silver ความยาว : 2.3 cm.
ความกว้าง : 2.3 cm.
ความหนา : 5 mm.
hoops 07 Silver ความยาว : 2.5 cm.
ความกว้าง : 2.5 cm.
ความหนา : 3 mm.
hoops 08 Silver ความยาว : 3 cm.
ความกว้าง : 4 cm.
ความหนา : 5 mm.
hoops 09 Silver ความยาว : 2 cm.
ความกว้าง : 2 cm.
ความหนา : 2 mm.
hoops 10 Silver ความยาว : 2.3 cm.
ความกว้าง : 2.3 cm.
ความหนา : 7 mm.