ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้
ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้ ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้ ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้ ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้ ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้ ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้ ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้ ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้ ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้ ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้
750.00 ฿

ถ้วยพร้อมด้ามจับไม้

 

มีทั้งหมด 5 แบบ

- 01  (ขนาด : 12 x 9 / ด้ามจับ 5 cm.

- 02  (ขนาด : 13 x 8 / ด้ามจับ 9 cm.

- 03  (ขนาด : 10 x 9 / ด้ามจับ 9 cm.

- 04  (ขนาด : 9 x 9 / ด้ามจับ 6 cm.

- 05  (ขนาด : 13 x 9 / ด้ามจับ 7 cm.