ถ้วยหัวสัตว์
ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์ ถ้วยหัวสัตว์
500.00 ฿

ถ้วยหัวสัตว์

 

มีทั้งหมด 4 แบบ


- Two-tone cat  (ขนาด : 6 x 4.5 x 4 cm)

- Raccoon  (ขนาด : 7 x 6 x 4 cm)

- Yellow Cat  (ขนาด : 6 x 5 x 4 cm)

- Chubby cat  (ขนาด : 9 x 7 x 3 cm)