คลิปหนีบกระดาษจากกระดาษรีไซเคิล Eco Paperclip
คลิปหนีบกระดาษจากกระดาษรีไซเคิล Eco Paperclip คลิปหนีบกระดาษจากกระดาษรีไซเคิล Eco Paperclip คลิปหนีบกระดาษจากกระดาษรีไซเคิล Eco Paperclip
135.00 ฿

คลิปหนีบกระดาษทำจากกระดาษรีไซเคิล คุณสามารถเขียนด้วยดินสอหรือปากกา

material : recycled paper

ECO PAPERCLIP มีทั้งหมด 4 รูปทรง :
📎 Rounded (หัวกลม)
📎 Triangled (หัวสามเหลี่ยม)
📎 Angled (หัวเหลี่ยม)
📎 Trapezoid (หัวสี่เหลี่ยมคางหมู)

12 pcs / set