small drawstring pouch ถุงผ้าหูรูด
small drawstring pouch ถุงผ้าหูรูด small drawstring pouch ถุงผ้าหูรูด small drawstring pouch ถุงผ้าหูรูด small drawstring pouch ถุงผ้าหูรูด
350.00 ฿

small drawstring pouch ถุงผ้าหูรูด

ถุงผ้าเล็กสำหรับใส่กล้องหรือของกระจุกกระจิก ด้านในบุผ้าคอตตอนสีเหลืองเลมอน

size 15x20 cm