สติกเกอร์ใสไดคัท ภาพวาดระบบอวัยวะในร่างกาย
สติกเกอร์ใสไดคัท ภาพวาดระบบอวัยวะในร่างกาย สติกเกอร์ใสไดคัท ภาพวาดระบบอวัยวะในร่างกาย สติกเกอร์ใสไดคัท ภาพวาดระบบอวัยวะในร่างกาย สติกเกอร์ใสไดคัท ภาพวาดระบบอวัยวะในร่างกาย สติกเกอร์ใสไดคัท ภาพวาดระบบอวัยวะในร่างกาย สติกเกอร์ใสไดคัท ภาพวาดระบบอวัยวะในร่างกาย
100.00 ฿

สติกเกอร์ใสไดคัท ภาพวาดระบบอวัยวะในร่างกาย

สติกเกอร์ใสไดคัท เป็นภาพวาดระบบร่างกายอวัยวะต่างๆ จากหนังสือวินเทจตีพิมพ์ในช่วง late 1800' มี 2 แบบ ขนาด 7x30 cm

Stickers : Collection of vintage anatomy illustrations : hand engraved anatomical illustrations from century-old books and ephemera.