สติกเกอร์ผีเสื้อในกล่องเหล็ก
สติกเกอร์ผีเสื้อในกล่องเหล็ก สติกเกอร์ผีเสื้อในกล่องเหล็ก สติกเกอร์ผีเสื้อในกล่องเหล็ก สติกเกอร์ผีเสื้อในกล่องเหล็ก สติกเกอร์ผีเสื้อในกล่องเหล็ก
160.00 ฿

สติกเกอร์ผีเสื้อในกล่องเหล็ก

สติกเกอร์ผีเสื้อในกล่องเหล็ก inspired จากกล่องผีเสื้อสต๊าฟของนักกีฏวิทยาในช่วงศตวรรษที่ 19 

Stickers natural history : Butterfly box treasures. Inspired by 19th century entomology taxidermy box.