สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำงานภาพพิมพ์หินและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก
สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำงานภาพพิมพ์หินและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำงานภาพพิมพ์หินและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำงานภาพพิมพ์หินและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำงานภาพพิมพ์หินและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำงานภาพพิมพ์หินและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำงานภาพพิมพ์หินและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำงานภาพพิมพ์หินและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำงานภาพพิมพ์หินและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก
200.00 ฿

สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำงานภาพพิมพ์หินและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก

สติกเกอร์ไดคัทกันน้ำ เป็นงานภาพพิมพ์หิน ภาพสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกจากหนังสือเก่าจากเยอรมัน ตีพิมพ์ในช่วงปี 1899-1904 ขนาด A5 มี 4 แบบ สามารถแกะแยกชิ้นได้เลย 

Stickers reproduction of vintage book : art forms in nature is a book of lithographic and halftone print from the deepest ocean by German biology Ernst Haecket. Publication date 1899-1904