เทียนหอมไขถั่วเหลือง & น้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ
เทียนหอมไขถั่วเหลือง & น้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ เทียนหอมไขถั่วเหลือง & น้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ เทียนหอมไขถั่วเหลือง & น้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ เทียนหอมไขถั่วเหลือง & น้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ เทียนหอมไขถั่วเหลือง & น้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ เทียนหอมไขถั่วเหลือง & น้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ เทียนหอมไขถั่วเหลือง & น้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ
500.00 ฿

เทียนหอมไขถั่วเหลือง & น้ำมันหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ

 

มีทั้งหมด 5 กลิ่น

1. Cabin Camp : eucalptus & cadarwood

2. Wonder Land : black currant & spearmint

3. Sunday Afternoon : fresh peach & orange blossom

4. Black Forest : eldenberry & wooden

5. White Barn : sweet & vanilla

 

ใช้งานได้นานถึง 40 ชั่วโมง