ห่วงสามเหลี่ยม + หนังรองห่วง
69.00 ฿
ห่วงสามเหลี่ยม + หนังรองห่วง