ห่วงกลม + ยางโอริงรองห่วง
89.00 ฿
ห่วงกลม + ยางโอริงรองห่วง