เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Post Meridiem
เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Post Meridiem เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Post Meridiem เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Post Meridiem
280.00 ฿
ครั้นล่วงเลยช่วงเวลา ดวงอาทิตย์ทอดแสงพาดผ่านแนวเหนือศรีษะ เป็นสัญญาณบอกว่าช่วงเวลายามบ่ายได้เดินทางเข้ามาเพื่อต้อนรับบรรยากาศแห่งการจิบชายามบ่าย หรือหยิบผ้าที่เพิ่งซักเสร็จมาพาดผ่านแสงอาทิตย์เพื่อตากให้แห้ง นี่คือแรงบันดาลใจสู่ Post Meridiem หรือ P.M. กับ Exclusive Blend ใหม่ ประกอบด้วยส่วนผสมลงตัวของกลิ่นหอมนวลละมุนของชาขาว ผสานกลิ่นดอกมะลิ เติมเต็มด้วยกลิ่นเฉพาะตัวอย่างมะกรูด เครื่องเทศอย่างไพล พร้อมด้วยกลิ่นเอกลักษณ์ของอำพัน และไม้ซีดาร์ เพื่อเติมเต็มความรื่นรมย์ยามบ่าย และพร้อมกล่าวทักทายว่า “Good Afternoon!”

กลิ่น: Post Meridiem
| Top Notes: มะกรูด
| Middle Notes: ชาขาว, ดอกมะลิ
| Base Notes: อำพัน, ไม้ซีดาร์, ไพล
ส่วนประกอบ: ไขถั่วเหลืองธรรมชาติ, ไส้เทียน, กลิ่น

 

Available series:

1 Travel Tin 4 oz . 120 g . Burning Time: 18 hours

2 Portable Tin 7 oz . 210 g . Burning Time: 30 hours

3 Jar  8 oz . 240 g . Burning Time: 35 hours

Handcrafted & heartmade soy candle ทางเลือกใหม่ของการสร้างบรรยากาศ ผลิตจากไขถั่วเหลือง 100% เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

Ingredients: Soy wax, Cotton wicks, Premium fragrance oil blend

 

คุณสมบัติของไขถั่วเหลือง
● จุดได้นานให้ความหอมได้ดีกว่า
● เป็นมิตรกับธรรมชาติ
● น้ำเทียนความร้อนน้อย
● เผาไหม้สะอาด ไม่เป็นเขม่าดำ