ถุงมืดโหลดฟิล์ม Paterson Changing Bag ขนาดใหญ่
1,420.00 ฿

สินค้าจากประเทศอังกฤษ ใช้สำหรับโหลดฟิล์มเข้า Reel เพื่อเตรียมล้างฟิล์ม หรือ โหลดฟิล์มเข้า-ออกจากกล้องในกรณีต่างๆ เช่น ต้องการให้ได้ภาพมากขึ้น หรือฟิล์มขาดกลางม้วน ต้องการเอาออกโดยไม่โดยแสง

ขนาดใหญ่ 70x70 cm.