ถาดห้องมืด PATERSON สำหรับอัดภาพ
1,560.00 ฿
ถามสำหรับใช้ล้างกระดาษอัดภาพในห้องมืด มีให้เลือกหลายขนาด