หนังสือ ONLY TIME WILL TELL
หนังสือ ONLY TIME WILL TELL หนังสือ ONLY TIME WILL TELL
210.00 ฿

"ความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะมันตอบคำถามเราได้ว่า เราสำคัญกับใครหรือไม่สำคัญกับใคร เราจะมีตัวตนหรือสาบสูญก็ไม่พ้นการดูแลรักษาความสัมพันธ์ เราจะอิ่มเต็มหรือว่างโหวงก็ไม่พ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ และนั่นอาจจะเป็นหน้าที่หนึ่งของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลก"
.
รวมบทความคัดสรรในรอบสองปีโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร a day BULLETIN

ผู้แต่ง: วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม

ภาพ: lukmai

จำนวนหน้า: 224 หน้า