ฟิล์มหนังขาวดำ Lomography Babylon Kino B&W ISO 13 (135 Film)(ฟิล์มใหม่)
ฟิล์มหนังขาวดำ Lomography Babylon Kino B&W ISO 13 (135 Film)(ฟิล์มใหม่) ฟิล์มหนังขาวดำ Lomography Babylon Kino B&W ISO 13 (135 Film)(ฟิล์มใหม่) ฟิล์มหนังขาวดำ Lomography Babylon Kino B&W ISO 13 (135 Film)(ฟิล์มใหม่) ฟิล์มหนังขาวดำ Lomography Babylon Kino B&W ISO 13 (135 Film)(ฟิล์มใหม่) ฟิล์มหนังขาวดำ Lomography Babylon Kino B&W ISO 13 (135 Film)(ฟิล์มใหม่) ฟิล์มหนังขาวดำ Lomography Babylon Kino B&W ISO 13 (135 Film)(ฟิล์มใหม่)
390.00 ฿

ฟิล์มหนังขาวดำ Lomography Babylon Kino B&W ISO 13 (135 Film)(ฟิล์มใหม่)

Technical Specifications

  • Film Type: Panchromatic Black & White
  • ISO: 13
  • Format: 35 mm
  • Processing: Standard Black and White Process

หมดอายุ 2023