ฟิล์มสี LomoChrome Purple (35mm)(ฟิล์มใหม่)
ฟิล์มสี LomoChrome Purple (35mm)(ฟิล์มใหม่) ฟิล์มสี LomoChrome Purple (35mm)(ฟิล์มใหม่) ฟิล์มสี LomoChrome Purple (35mm)(ฟิล์มใหม่) ฟิล์มสี LomoChrome Purple (35mm)(ฟิล์มใหม่) ฟิล์มสี LomoChrome Purple (35mm)(ฟิล์มใหม่)
550.00 ฿

ฟิล์มสีที่ให้โทนแปลกตาไปจากสีเดิมๆ เปลี่ยนโทนทั้งหมดใหม่ ไล่โทนสีภาพ จากน้ำเงินไปเป็นเขียว จากเขียวไปเป็นม่วง จากเหลืองเป็นชมพู

หมดอายุ 2023

  • ปรับความไวแสงได้หลากหลาย ISO 100 - 400 
  • สามารถล้างฟิล์มด้วยน้ำยา C-41 ตามขั้นตอนปกติ