หนังสือ Kagawa Memories วันเวลาในคางาวะ
หนังสือ Kagawa Memories วันเวลาในคางาวะ หนังสือ Kagawa Memories วันเวลาในคางาวะ หนังสือ Kagawa Memories วันเวลาในคางาวะ หนังสือ Kagawa Memories วันเวลาในคางาวะ
195.00 ฿

หนังสือ Kagawa Memories วันเวลาในคางาวะ โดย วรรณวนัช บูรพาเดชะ

หนังสือไกด์บุ๊กพาเที่ยวจังหวัดคางาวะ จังหวัดที่เล็กที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยงานศิลปะร่วมสมัย บอกเล่าสถานที่เที่ยวทั้งจากประสบการณ์ของผู้เขียนและจากชาวบ้านในจังหวัดคางาวะเอง พร้อมภาพประกอบอุ่นๆจากผู้เขียนหนังสือภาพ Nagasaki Light 

ภาพ วรรณวนัช บูรพาเดชะ

บรรณาธิการสำนักพิมพ์ วิภว์ บูรพาเดชะ

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2558

บรรณาธิการศิลปกรรม กีรติ เงินมี

ศิลปกรรม พนิดา มีเดช

พิสูจน์อักษร เบญจวรรณ แก้วสว่าง

ประสานงานการผลิต สุดจักรวาล ศาสตร์สูงส่ง

สำนักพิมพ์ happening