ฟิล์มสี , ฟิล์มขาวดำ , ฟิล์ม 35mm , ฟิล์ม 135 , ฟิล์ม 120 , ฟิล์มสไลด์ , ฟิล์มถ่ายรูป , ร้านขายฟิล์ม ,ฟิล์มกล้อง , ฟิล์มหนัง , ขายฟิล์ม , Kodak , Color plus , Proimage , Portra , Ektar , Tri-x , T-max , Fujicolor , Fujifilm , Acros , C200 , Superia , X-tra , Pro400 , Provia , Velvia , Agfa , Vista , APX , Rollei , RPX , CN , Superpan , Retro , Adox , Cinestill , Lomography , Lomo , Fomapan , Kentmere , Large Format , Medium Format
ฟิล์มสี , ฟิล์มขาวดำ , ฟิล์ม 35mm , ฟิล์ม 135 , ฟิล์ม 120 , ฟิล์มสไลด์ , ฟิล์มถ่ายรูป , ร้านขายฟิล์ม ,ฟิล์มกล้อง , ฟิล์มหนัง , ขายฟิล์ม , Kodak , Color plus , Proimage , Portra , Ektar , Tri-x , T-max , Fujicolor , Fujifilm , Acros , C200 , Superia , X-tra , Pro400 , Provia , Velvia , Agfa , Vista , APX , Rollei , RPX , CN , Superpan , Retro , Adox , Cinestill , Lomography , Lomo , Fomapan , Kentmere , Large Format , Medium Format ฟิล์มสี , ฟิล์มขาวดำ , ฟิล์ม 35mm , ฟิล์ม 135 , ฟิล์ม 120 , ฟิล์มสไลด์ , ฟิล์มถ่ายรูป , ร้านขายฟิล์ม ,ฟิล์มกล้อง , ฟิล์มหนัง , ขายฟิล์ม , Kodak , Color plus , Proimage , Portra , Ektar , Tri-x , T-max , Fujicolor , Fujifilm , Acros , C200 , Superia , X-tra , Pro400 , Provia , Velvia , Agfa , Vista , APX , Rollei , RPX , CN , Superpan , Retro , Adox , Cinestill , Lomography , Lomo , Fomapan , Kentmere , Large Format , Medium Format ฟิล์มสี , ฟิล์มขาวดำ , ฟิล์ม 35mm , ฟิล์ม 135 , ฟิล์ม 120 , ฟิล์มสไลด์ , ฟิล์มถ่ายรูป , ร้านขายฟิล์ม ,ฟิล์มกล้อง , ฟิล์มหนัง , ขายฟิล์ม , Kodak , Color plus , Proimage , Portra , Ektar , Tri-x , T-max , Fujicolor , Fujifilm , Acros , C200 , Superia , X-tra , Pro400 , Provia , Velvia , Agfa , Vista , APX , Rollei , RPX , CN , Superpan , Retro , Adox , Cinestill , Lomography , Lomo , Fomapan , Kentmere , Large Format , Medium Format ฟิล์มสี , ฟิล์มขาวดำ , ฟิล์ม 35mm , ฟิล์ม 135 , ฟิล์ม 120 , ฟิล์มสไลด์ , ฟิล์มถ่ายรูป , ร้านขายฟิล์ม ,ฟิล์มกล้อง , ฟิล์มหนัง , ขายฟิล์ม , Kodak , Color plus , Proimage , Portra , Ektar , Tri-x , T-max , Fujicolor , Fujifilm , Acros , C200 , Superia , X-tra , Pro400 , Provia , Velvia , Agfa , Vista , APX , Rollei , RPX , CN , Superpan , Retro , Adox , Cinestill , Lomography , Lomo , Fomapan , Kentmere , Large Format , Medium Format ฟิล์มสี , ฟิล์มขาวดำ , ฟิล์ม 35mm , ฟิล์ม 135 , ฟิล์ม 120 , ฟิล์มสไลด์ , ฟิล์มถ่ายรูป , ร้านขายฟิล์ม ,ฟิล์มกล้อง , ฟิล์มหนัง , ขายฟิล์ม , Kodak , Color plus , Proimage , Portra , Ektar , Tri-x , T-max , Fujicolor , Fujifilm , Acros , C200 , Superia , X-tra , Pro400 , Provia , Velvia , Agfa , Vista , APX , Rollei , RPX , CN , Superpan , Retro , Adox , Cinestill , Lomography , Lomo , Fomapan , Kentmere , Large Format , Medium Format
349.00 ฿

ฟิล์มขาวดำ โดย Bellamy แห่ง Japan Camera Hunter ชายผู้บ้าคลั่งฟิล์มจนเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถปลุกกระแสฟิล์มในยุคไม่กี่ปีมานี้ให้กลับมาบูมทั่วโลก

เป็นฟิล์มผลิตใหม่ 100% ด้วยเบสฟิล์มแบบ Polyester ซึ่งให้ความคมชัดและเกรนละเอียดกว่าเนื้อฟิล์มแบบดั้งเดิม ด้วยความหนา 100µm (0.10 mm).

ISO 400 สามารถถ่ายได้ทุกสภาพแสง สภาพอากาศ ไวใกล้เคียง Infrared , ไวสี Panchromatic ถึง 750 nm และช่วยให้เก็บแสงทะลุผ่านพวกหมอก ฝ้า หรือสภาพอากาศที่มีผลต่อภาพ

และด้วย Attitude ที่กว้าง สามารถถ่าย ISO 200 - 500 ได้

หมดอายุ : 2022

ตารางเวลาการล้าง แต่ละน้ำยา

R09 One Shot (Rodinal) (สูตร 1 + 25) 10:30
R09 One Shot (Rodinal) (สูตร 1 + 50)  22:00
R09 Spezial / Studional (สูตร 1 + 15)  8:30
R09 Spezial / Studionial (สูตร 1 + 31)  17:00
Rollei Supergrain (สูตร 1 + 12)  7:00
Rollei RLS (ISO 200/24°) (สูตร 1 + 4)  14:30 (24°)
Ilford Ilfosol 3 (สูตร 1 + 3)  5:00
Illord ID-11 / Kodak D-76 (สูตร 1 + 1)  10:50
Ilford Perceptol (สูตร 1 + 1)  10:00
Kodak HC-110 B (สูตร 1 + 31)  5:00
Kodak X-Tol (สูตร 1 +1)  17:00
Tanol (ISO 200/24°) (สูตร 1 + 1)  + 100 19:30