หนังสือ IQ84 เล่ม 1 : ฮารูกิ มูราคามิ
หนังสือ IQ84 เล่ม 1 : ฮารูกิ มูราคามิ หนังสือ IQ84 เล่ม 1 : ฮารูกิ มูราคามิ
425.00 ฿

 

"ที่นี่คือโลกแห่งละครสัตว์
ทุกอย่างล้วนลวงตา
แต่หากเธอเชื่อมั่นในฉัน
ทุกสิ่งจะกลายเป็นจริง"

นิยายยิ่งใหญ่จากปลายปากกา ฮารูกิ มูราคามิ

เรื่องราวของโลกสองใบที่เคลื่อนมาบรรจบ

เรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งที่ตามหากันและกัน

หากทั้งสองจะถูกลิขิตให้พบกันในโลกใบไหน

โลกเดิมในปี 1984

หรือใน 1Q84

จะมีสักกี่คนในโลกน้ีที่ฟังท่อนเปิด ‘ซินโฟนิเอ็ตตา’ ของยานาเช็คแล้วทายถูกว่า นี่คือ ‘ซินโฟนิเอ็ตตา’ ของยานาเช็ค น่าจะอยู่ระหว่าง ‘น้อยมาก’ กับ ‘แทบจะไม่มี’ ประมาณนั้นไม่ใช่หรือแต่ไม่รู้เพราะเหตใุดอาโอมาเมะถึงทายถูก

เท็งโกะถามคนรอบข้างทุกคร้ังท่ีมีโอกาสว่า ภาพแรกในชีวิตที่นึกออกนั้นเป็นภาพตอนประมาณอายุเท่าไร สำหรับคนส่วนใหญ่จะเป็นภาพตอนอายุสี่หรือห้าขวบ อย่างเร็วก็สามขวบ ไม่มีรายไหนเลยที่จำก่อนหน้านั้นได้

ผู้แต่ง: ฮารูกิ มูราคามิ

ผู้แปล:

มุทิตา พานิช
มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์
ปิยะณัฐ จีระกูรวิวัฒน์

พิมพ์ครั้งที่: ๓ (สิงหาคม 2558)

จำนวนหน้า: 456 หน้า