หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)
หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) หนังสือ happening 'Heart Work' (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)
195.00 ฿

ด้วยความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยเสมอมา ทีมงานนิตยสาร happening จึงมีแนวคิดในการจัดทำนิตยสารฉบับพิเศษขึ้น โดยจะเป็นหนังสือที่บันทึก ‘การงาน’ ของพระองค์ท่าน (ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ หรือสิ่งของพระราชทานต่างๆ ที่พระราชทานให้ประชาชน เป็นต้น) ในรูปแบบงานศิลปะ

โดยเราได้ชวนศิลปินร่วมสมัย ได้แก่ นักวาดภาพ นักออกแบบกราฟิก ช่างภาพ นักวาดการ์ตูน นักดนตรี ไปจนถึงกวี และนักเขียน จำนวน 70 คน มาร่วมกันสร้างชิ้นงานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจาก ‘การงาน’ ของพระองค์

เราตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะจะนำไปส่งต่อให้ ‘คนรุ่นใหม่’ และคนรุ่นต่อๆ ไป โดยเน้นการนำเสนอในแง่ที่งานของพระองค์เป็น ‘แรงบันดาลใจ’ ของคนที่เป็นแรงบันดาลใจในสังคมไทย หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้สึกคล้ายคลึงกับการเดินชมแกลเลอรีที่เต็มไปด้วยชิ้นงานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากการงานของพระองค์ท่าน และเพราะเป็นงานที่ศิลปินทุกท่านทำด้วยหัวใจ เราจึงตั้งชื่อหนังสือฉบับนี้ว่า happening ‘HEART WORK’

 

happening ‘HEART WORK’ 
(ผลงานออกแบบปกโดย Kanith)
ขนาด 19x24 ซ.ม. จำนวนหน้า 160 หน้า