Fabric Poster - Love Senses
Fabric Poster - Love Senses Fabric Poster - Love Senses
350.00 ฿

โปสเตอร์ผ้า Love Senses

ครั้งนี้เรามาในชื่อ love senses ที่มาพร้อมภาพวาดลายใหม่จากหนังรัก 8 เรื่องที่เรารักมากๆ

นำเสนอผ่าน sense การสัมผัสทั้ง 5 แบบ touch การสัมผัส / sight การมองเห็น / taste การลิ้มรส /hearing การได้ยิน และ smell การได้กลิ่น หนังแต่ละเรื่อง ฉากแต่ละฉากล้วนมีความรักแสดงผ่าน senses เหล่านี้

ขนาด : 18x25 นิ้ว
วัสดุ : ผ้าดิบ เย็บพ้งเก็บขอบอย่างดี