หนังสือ เริงระบำแดนสนธยา Dance Dance Dance (ปกใหม่) : ฮารูกิ มูราคามิ
หนังสือ เริงระบำแดนสนธยา Dance Dance Dance (ปกใหม่) : ฮารูกิ มูราคามิ หนังสือ เริงระบำแดนสนธยา Dance Dance Dance (ปกใหม่) : ฮารูกิ มูราคามิ
380.00 ฿

เรื่องราวตอนต่อของ ‘ผม’ จากเล่ม แกะรอย แกะดาว ‘ผม’ ใน ‘ไตรภาคมุสิก’ คนเดียวกับเล่ม สดับลมขับขาน และ พินบอล, 1973

ผลงานเขียนในวัยหนุ่มของ ฮารูกิ  มูราคามิ นักเขียนชื่อเลื่องระดับโลกชาวญี่ปุ่น

ผู้แต่ง: ฮารูกิ มูราคามิ

ผู้แปล: นพดล เวชสวัสดิ์

พิมพ์ : ตุลาคม 60

จำนวนหน้า: 448 หน้า