หนังสือภาพ Daido Moriyama : Record
หนังสือภาพ Daido Moriyama : Record หนังสือภาพ Daido Moriyama : Record หนังสือภาพ Daido Moriyama : Record หนังสือภาพ Daido Moriyama : Record หนังสือภาพ Daido Moriyama : Record หนังสือภาพ Daido Moriyama : Record หนังสือภาพ Daido Moriyama : Record หนังสือภาพ Daido Moriyama : Record หนังสือภาพ Daido Moriyama : Record
2,350.00 ฿

Daido Moriyama คือช่างภาพร่วมสมัยขึ้นหิ้งแถวหน้าที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุค '60s 

ช่วงเดือนมิถุนายน 1972 ถึง กรกฏาคม 1973 เขาได้ตีพิมพ์นิตยสารของตัวเองที่ชื่อว่า "Kiroku" ซึ่งแปลความว่า "Record" หรือ "การบันทึก" และนั่นก็กลายเป็นนิตยสารที่บันทึกเรื่องราวงานของเขาเอาไว้ 

ราวสิบปีที่แล้ว หลังจากการทำงานมาอย่างยาวนาน เขาก็ขุดเอางานที่ตีพิมพ์ใน Kiroku ขึ้นมาทำต่อ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการรวบรวมเอางานที่ถูกตีพิมพ์ทั้ง 30 เล่มมาเรียบเรียงใหม่ และเขียนข้อความประกอบงานโดย Daido เอง

ซึ่งหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในขนาดเล่มเดิมกับต้นฉบับ รวบรวมภาพเอาไว้กว่า 200 ภาพ

ข้อมูลเฉพาะ SPECIFICATIONS: 

รูปแบบ Format: ปกแข็ง Hardback 

ขนาด Size: 8.6 in x 11.3 in x 1.5 in

จำนวนหน้า Pages: 424 pp

Illustrations: 50  Color , 230 Black & White photographs 

ISBN: 9780500544662

 

Inspired by Japanese photographers, as well as by William Klein’s seminal photography book on New York, Daido Moriyama moved from Osaka to Tokyo in the early sixties to become a photographer. He became the leading exponent of a fierce new photographic style that corresponded perfectly to the abrasive and intense climate of Tokyo during a period of great social upheaval. Between June 1972 and July 1973 Moriyama produced his own magazine publication, Kiroku, which was then referred to as Record. It became a diaristic journal of his work as it developed. Ten years ago, after a decades-long interval, he was able to resume publication of Record. Now this book collects work from all thirty published issues, edited into a single sequence, punctuated by Moriyama’s own text as it appeared in the magazine. Produced at the magazine’s original size, with an introduction by Mark Holborn, this volume features more than 200 works from throughout the magazine’s history.

It used to be assumed that Moriyama’s peculiarly Japanese style was tied to his Tokyo roots. The evidence of the last ten years demonstrates that Moriyama, a restless world traveler, has been able to apply his unique vision to northern Europe; southern France; the cities of Florence, London, Barcelona, Taipei, Hong Kong, New York, and Los Angeles as well as the alleys of Osaka; the landscape of Hokkaido; and Afghanistan.