Ceramic Earrings
Ceramic Earrings Ceramic Earrings Ceramic Earrings Ceramic Earrings Ceramic Earrings Ceramic Earrings Ceramic Earrings Ceramic Earrings
250.00 ฿

Ceramic Earrings

 

มีทั้งหมด 4 แบบ

- Goldfish

- Ginkgo (yellow)

- Ginkgo (Brown)

- Leaf (Blue)

 

ขนาด : 2 x 2 cm