สายกล้องคล้องคอ Braid Strap
สายกล้องคล้องคอ Braid Strap สายกล้องคล้องคอ Braid Strap สายกล้องคล้องคอ Braid Strap สายกล้องคล้องคอ Braid Strap สายกล้องคล้องคอ Braid Strap
1,900.00 ฿

สายกล้องคล้องคอรุ่น Braid

A braided strap with stitched leather end

Material: genuine​ leather​ + PVC
Lenght: 125 cm