เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Bangkok Blend
เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Bangkok Blend เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Bangkok Blend เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Bangkok Blend
280.00 ฿
  • Bangkok Blend =  Cinnamon & Lavender

Bangkok blend มีที่มาจากการโหยหาความสงบในความวุ่นวายในเมืองใหญ่ ความผสมผสานลงตัวระหว่างกลิ่นหอมของดอกลาเวนเดอร์ และความ spice ของอบเชยเทศ ที่ให้ความรู้สึกทันสมัย และผ่อนคลายไปในเวลาเดียวกั

Available series:

1 Travel Tin 4 oz . 120 g . Burning Time: 18 hours

2 Portable Tin 7 oz . 210 g . Burning Time: 30 hours

3 Jar  8 oz . 240 g . Burning Time: 35 hours

Handcrafted & heartmade soy candle ทางเลือกใหม่ของการสร้างบรรยากาศ ผลิตจากไขถั่วเหลือง 100% เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

Ingredients: Soy wax, Cotton wicks, Premium fragrance oil blend