แฟ้มเก็บฟิล์ม ADOX ADOFILE
แฟ้มเก็บฟิล์ม ADOX ADOFILE แฟ้มเก็บฟิล์ม ADOX ADOFILE แฟ้มเก็บฟิล์ม ADOX ADOFILE แฟ้มเก็บฟิล์ม ADOX ADOFILE
499.00 ฿

แฟ้มเก็บฟิล์ม ADOX ADOFILE 

แฟ้มเก็บฟิล์ม ADOX จากเยอรมัน เป็นแฟ้มแบบห่วงเหล็ก และปิดทุกด้านเพื่อป้องกันฝุ่น รวมถึงสามารถเก็บสิ่งอื่นๆนอกจากฟิล์มได้ เช่นแผ่น CD เป็นต้น 

ตัวห่วงเหล็ก 4 ห่วง สามารถใส่ซองฟิล์มขนาด 24x30 cm. มาตรฐาน ( ทั้งฟิล์ม 135 และ 120 ) ใส่ได้ประมาณ 150 แผ่น ( ต้องซื้อแยก )

ขนาดแฟ้ม 33.5 x 6 x 31.5 cm.

*** สินค้ามีเฉพาะตัวแฟ้มอย่างเดียว ไม่รวมถึงซองฟิล์ม **