หนังสือ การปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก (พิมพ์ครั้งที่ 4) (South of the Border, West of the Sun)
235.00 ฿

หนังสือ "การปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตก (พิมพ์ครั้งที่ 4)" (South of the Border, West of the Sun)

บางครั้งแค่การมาสู่ของคนหนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งไปชั่วชีวิต

เรื่องราวของชายสามัญ ผู้ดูคล้ายประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง เป็นเจ้าของบาร์แจ๊ซชั้นดี มีครอบครัวเล็กๆ น่ารัก พรักพร้อมเงินทองข้าวของนอกกาย หากในใจยังคงครวญหารักแรกในวัยเยาว์ จนกระทั่งวันหนึ่งหญิงสาวจากอดีตผู้นั้นย้อนกลับมา