ดินสอยาว 2B พร้อมปลอก EE / 2B long pencil with cap
ดินสอยาว 2B พร้อมปลอก EE / 2B long pencil with cap ดินสอยาว 2B พร้อมปลอก EE / 2B long pencil with cap ดินสอยาว 2B พร้อมปลอก EE / 2B long pencil with cap ดินสอยาว 2B พร้อมปลอก EE / 2B long pencil with cap ดินสอยาว 2B พร้อมปลอก EE / 2B long pencil with cap ดินสอยาว 2B พร้อมปลอก EE / 2B long pencil with cap
35.00 ฿

ดินสอยาว 2B พร้อมปลอก EE / 2B long pencil with cap

ปลอกมีแปดสีให้เลือก / choose your cap colour

orange / army green / milk tea / dark brown / ivory / light grey / dark grey / navy