หนังสือภาพ William Eggleston : The Democratic Forest Selected Works
หนังสือภาพ William Eggleston : The Democratic Forest Selected Works หนังสือภาพ William Eggleston : The Democratic Forest Selected Works หนังสือภาพ William Eggleston : The Democratic Forest Selected Works หนังสือภาพ William Eggleston : The Democratic Forest Selected Works หนังสือภาพ William Eggleston : The Democratic Forest Selected Works
1,895.00 ฿

เกือบ 60 ปีแล้วที่ William Eggleston ถูกพูดถึงและขนานนามว่าเป็น "เจ้าพ่อแห่งการถ่ายภาพสี" ซึ่งมีสไตล์ภาพถ่ายที่ทำให้เห็นถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้น และเข้าใจถึงการใช้สี , รูปทรง และองค์ประกอบอย่างเจนจัด 

จากการคัดสรรเอาผลงาน 10 เล่มของคอลเลคชั่น The Democratic Forest ให้เหลือเป็น 68 ภาพหัวกะทิที่บ่งบอกหัวใจของโปรเจคอันยิ่งใหญ่นี้ของเขา ภาพของเขามีความ "เท่าเทียม" ที่แสดงออกซึ่งการต่อต้านความไม่เท่าเทียม อันมีเนื้อหาจากข้อความสั้นๆของเขาว่า "ไม่มีสิ่งของใดๆที่พิเศษ จะมีความสำคัญมากหรือน้อยไปกว่าสิ่งของอื่นๆ"

ข้อมูลเฉพาะ SPECIFICATIONS: 

รูปแบบ Format: ปกแข็ง Hardback / Clothbound
ขนาด Size: 29.8 x 31.1 cm
จำนวนหน้า Pages: 120 pp
Illustrations: 68  Colour photographs

ISBN: 978-3-95829-256-7

Over the course of nearly six decades, William Eggleston—often referred to as the “father of color photography”—has established a singular pictorial style that deftly combines vernacular subject matter with an innate and sophisticated understanding of color, form, and composition. “I am at war with the obvious,” Eggleston has said. His photographs transform the ordinary into distinctive, poetic images that eschew fixed meaning.

Featuring selections from the ten-volume The Democratic Forest (Steidl, 2015), this new book highlights 68 exceptional images from Eggleston’s epic project. His photography is “democratic” in its resistance to hierarchy where, as noted by the artist, “no particular subject is more or less important than another.” Featuring original scholarship by renowned art historian Alexander Nemerov, The Democratic Forest. Selected Works provides historical context for a monumental body of work, while offering newcomers a foothold in Eggleston’s photographic practice.

"Eggleston’s … hard architecture of splendid colors, flattened and floating in the sky, vividly shows—and appreciates—the American hubris of eternal disposability. He notes how the tastes of the moment (the golden arches, the shimmering soda bottles, the red Pegasus) cast themselves in immortal terms." Alexander Nemerov

Co-published with David Zwirner Books, New York