หนังสือภาพ The Home Front : Kenneth Graves
หนังสือภาพ The Home Front : Kenneth Graves หนังสือภาพ The Home Front : Kenneth Graves หนังสือภาพ The Home Front : Kenneth Graves หนังสือภาพ The Home Front : Kenneth Graves หนังสือภาพ The Home Front : Kenneth Graves หนังสือภาพ The Home Front : Kenneth Graves หนังสือภาพ The Home Front : Kenneth Graves
1,175.00 ฿

Ken Graves เป็นช่างภาพที่มีพรสวรรค์ในการจับเอาอารมณ์ขัน ความน่าสงสารของคนอเมริกันในช่วงเปลี่ยนผ่าน 1960s - 1970s สิ่งที่น่าสนใจในงานของเขาคือการหยิบยกเอาสิ่งที่แปลกแยกท่ามกลางความธรรมดาในชีวิตประจำวันของคนอเมริกัน สังคมอุดมคติและความเป็นจริง

Graves ใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการบันทึกเป็นสารคดีชีวิตประจำวัน แต่กลับดูเซอร์เรียล ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งชวนให้นึกถึงงานของ Garry Winogrand ในยุคเดียวกัน

Ken Graves เกิดในโอเรกอน, อเมริกา เมื่อปี 1942 เขาเคยทำหนังสือ "American Snapshots (1971) ร่วมกับ  Mitchell Payne และหนังสือ "Ballroom" ร่วมกับ Eva Lipman 1989) งานของเขายังเคยได้โชว์ที่ MoMA ร่วมกับศิลปินอื่นๆอีกด้วย

  • 80 pages
  • 45 tritone plates
  • 23 cm x 17 cm
  • Swiss bound paperback
  • Publication date: September 2015

Ken Graves’s idiosyncratic photographs capture the humour and pathos of America in the transitional era of the 1960s and 1970s. Looking in from the margins, Graves highlights the contradictions inherent in America and its culture moulded equally by idealism and decline. He simultaneously examines and dismantles those myths, and plays out the tension of the American dream against the backdrop of a gritty reality.

Graves uses photography as a tool to document everyday surrealism, the improbable episodes and happy accidents which unfold before the camera. Like Garry Winogrand, Graves is concerned with building a distinct photographic language – literary in tone, and always belied by a politics of vision. In searching out public displays of Americana, Graves focuses on the simultaneity of anticipation and collision, reaching beyond the hyperreal of the fairgrounds and the holiday occasions, revealing instead the wonder, humour and strangeness of the everyday.

Ken Graves was born in Oregon, US, in 1942. He is the coauthor of American Snapshots (Scrimshaw Press, 1971) with Mitchell Payne, and Ballroom with Eva Lipman (Milkweed Editions, 1989). His photographs appear in the collections of MoMA, New York; San Francisco Museum of Modern Art, among others.