เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Tender Blend
เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Tender Blend เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Tender Blend เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Tender Blend
280.00 ฿

Tender Blend =  Cherry & Vanilla

Tender Blend เปรียบเสมือนได้กับความอ่อนโยน ที่เปี่ยมไปด้วยความสดใสในตัว ความหอมหวานอ่อนๆ ของวานิลลาผสมผสานกับความเปรี้ยวของกลิ่นผลเชอร์รี่ เป็นตัวแทนของความรู้สึก smooth & soft ที่ลงตัว

Available series:

1 Travel Tin 4 oz . 120 g . Burning Time: 18 hours

2 Portable Tin 7 oz . 210 g . Burning Time: 30 hours

3 Jar  8 oz . 240 g . Burning Time: 35 hours

Handcrafted & heartmade soy candle ทางเลือกใหม่ของการสร้างบรรยากาศ ผลิตจากไขถั่วเหลือง 100% เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

Ingredients: Soy wax, Cotton wicks, Premium fragrance oil blend

Tender Blend เปรียบเสมือนได้กับความอ่อนโยน ที่เปี่ยมไปด้วยความสดใสในตัว ความหอมหวานอ่อนๆ ของวานิลลาผสมผสานกับความเปรี้ยวของกลิ่นผลเชอร์รี่ เป็นตัวแทนของความรู้สึก smooth & soft ที่ลงตัว