น้ำยาสร้างภาพ ขาวดำ Rodinal ขนาด 500 ml.
850.00 ฿

น้ำยาสร้างภาพขาวดำคุณภาพสูงแบบน้ำ ใช้ครั้งเดียว ( One-Shot ) น้ำยาที่ผลิตจากสูตรเดียวกับ Rodinal แบบดั้งเดิม หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า Adonal แต่ปรับปรุงให้ใช้ได้ง่าย และประหยัดกว่า เน้นเกรนละเอียด และให้ความคมเป็นหลัก (ทั้ง Contrast และ Sharpness) 

ประหยัดมาก ด้วยส่วนผสมสำหรับแท้งค์เล็กคือ 

ด้วยส่วนผสม *แนะนำ 1:50 ( ล้างฟิล์มขนาด 35mm ได้ประมาณ 82 ม้วน ) (ตกม้วนละ 10 บาท)