ที่รูดฟิล์ม Paterson Film Squeegee
510.00 ฿
สำหรับรีดน้ำก่อนตากฟิล์ม เพื่อให้ฟิล์มแห้งหมาด ไม่มีคราบน้ำเกาะฟิล์มเมื่อแห้ง