หนังสือภาพ Magnum Stories
หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories หนังสือภาพ Magnum Stories
1,550.00 ฿

หนังสือที่รวบรวมสุดยอดภาพถ่ายและเรื่องราวจากช่างภาพ Magnum Photo ทั้งหมด 61 คน ไม่ว่าจะเป็น 

  • Henri Catier-Bresson
  • Robert Capa
  • Eugene Richards
  • Martin Parr
  • Inge Morath
  • Leonard Freed

มีเรื่องราวตั้งแต่ในสงครามเวียดนาม ไปจนถึงการปฏิวัตินักศึกษาในจุตรัสเทียนอันเหมิน, การโค่นล้มเผด็จการในคิวบาของ ฟีเดล คาสโตร, ปิกัสโซ, มัลคอล์ม เอ็กซ์, French theatre group Théâtre du Soleil, การรุกของอเมริกาใน Grenada ช่วงปี 1980s, ตำรวจนิวยอร์ค, การแบ่งแยกสีผิว และศาสนาพุทธ

เป็นการรวบรวมเอาภาพในสงคราม งานภาพสารคดี ภาพข่าว สัจจสังคม, ภาพพอร์ทเทรตของคนและสถานที่ต่างๆ ภาพแฟชั่น

เป็นการรวบรวมช่างภาพ Magnum ทั้งหมด 61 คน แต่ละคนจะมี 8 หน้าที่รวบรวมผลงานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเอาไว้ ซึ่งจะเล่าผ่านมุมมองของช่างภาพและการสัมภาษณ์ต่างๆ

 

ข้อมูลเฉพาะ SPECIFICATIONS: 

รูปแบบ Format: ปกอ่อน Paperback
ขนาด Size: 276 x 276 mm, 10 7/8 x 10 7/8 in
จำนวนหน้า Pages: 512 pp
Illustrations: 
235 colour photographs, 545 black and white photographs

ISBN: 9780714865034

 

Magnum Stories is a collection of the best photo stories produced by the photographers of Magnum. 

Through the work of key Magnum photographers - including Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Eugene Richards, Martin Parr, Inge Morath and Leonard Freed - this book covers a wide range of subjects, from the Vietnam War to student protests in Tiananmen Square, Fidel Castro overthrowing the Cuban dictator in 1959, Picasso, Malcolm X, the French theatre group Théâtre du Soleil, the US invasion of Grenada in the early 1980s, the New York police, Apartheid and Buddhism. This momentous compilation combines war photography, documentary, photojournalism, social realism, portraits of people and places, fashion and news. 61 Magnum photographers are featured, each of whom is represented across eight pages by a fully illustrated photo story of their choice, and a text composed from the photographer's perspective and based directly on interviews.