เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Library Blend
เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Library Blend เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Library Blend เทียนไขถั่วเหลือง กลิ่น Library Blend
380.00 ฿

Library Blend = Amber & Clove

"ความเงียบคือเสียงที่ดังที่สุด"
สำหรับเสียงที่ว่านั้น คือเสียงภายในตัวเราเอง ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบที่เราจะได้อยู่กับตัวเอง ทบทวนเสียงภายในตัวเราเอง ว่าจริงแท้แล้วอะไรคือตัวตน และเป็นสิ่งที่เรารักและหลงใหลจริงๆ
สิ่งเหล่านี้ คือแรงบันดาลใจอันก่อให้เกิด Library Blend ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างโทนอบอุ่นของกลิ่นอำพัน (amber) และกลิ่นหอมเฉพาะตัวของกานพลู (clove) ที่ช่วยสร้างบรรยากาศความสงบสุขุม ดั่งกำลังย่างก้าวสู่ห้องสมุดแสงสลัวสักแห่งที่เต็มไปด้วยหนังสือบนชั้นไม้สีน้ำตาลแดงร่วมสมัยชวนหลงใหล

Available series:

1 Travel Tin 4 oz . 120 g . Burning Time: 18 hours

2 Portable Tin 7 oz . 210 g . Burning Time: 30 hours

3 Jar  8 oz . 240 g . Burning Time: 35 hours

Handcrafted & heartmade soy candle ทางเลือกใหม่ของการสร้างบรรยากาศ ผลิตจากไขถั่วเหลือง 100% เป็นมิตรต่อธรรมชาติ

Ingredients: Soy wax, Cotton wicks, Premium fragrance oil blend