ถุงมืดโหลดฟิล์ม I.S.E Changing Bag ขนาดใหญ่
1,390.00 ฿

ถุงมืดโหลดฟิล์ม I.S.E Changing Bag ขนาดใหญ่

สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ใช้สำหรับโหลดฟิล์มเข้า Reel เพื่อเตรียมล้างฟิล์ม หรือ โหลดฟิล์มเข้า-ออกจากกล้องในกรณีต่างๆ เช่น ต้องการให้ได้ภาพมากขึ้น หรือฟิล์มขาดกลางม้วน ต้องการเอาออกโดยไม่โดยแสง

ขนาดใหญ่ 75x65 cm.