หนังดีแนะนำวันนี้

Left: Diana Vreeland in her red living room which she called the garden in hell by Horst P. Horst. Right: The poster from the movie Diana Vreeland; The Eye Has To Travel. Photos from Samuel Goldwyn Films


Diana Vreeland: The Eye Has To Travel is a film by Lisa Immordino Vreeland and distributed by Samuel Goldwyn Films

Documentary ที่ให้ inspiration ในการทำงานมากๆ รวมประวัติการทำงานและบทสนทนาของ Diana Vreeland สุดยอด fashion columnist and editor ตั้งแต่ปี 1936-1962 ที่ Haper's Bazaar ต่อด้วย Vogue 1963-1971 เพิ่มพลังให้สาวๆที่ชื่นชอบงาน fashion และงาน art ได้ดีมาก ;) 

Portrait of Diana Vreeland in Vogue Office; Photograph by James Karales – Courtesy of Estate of James P Karales. Photo from Samuel Goldwyn Films

 

มีหลาย quote ดีดีที่ D.V. ได้กล่าวไว้ใน documentary เรื่องนี้ 

" I believe in the dream. I think we only live through our dreams and our imagination. That's the only reality we really ever know." D.V. 

 

DIANA VREELAND + ANDY WARHOL. 

 

xx

credit:
- http://www.styleintel.com/2012/09/what-i-learned-from-the-movie-diana-vreeland-the-eye-has-to-travel/

- http://en.wikipedia.org/wiki/Diana_Vreeland

- http://www.coupdemainmagazine.com/film/queen-fashion-diana-vreeland